Vergi Takvimi

    hk1    hk2    hk3    hk4    hk5    hk6

pg

fl

Ekonomi Haberleri

Hata
  • Besleme bilgisi yüklenirken hata oluştu
  • http://www.muhasebeturk.org/haberler.feed?type=rss

Denetim

denetim

DENETİM HİZMETLERİ

   İş süreçleri ve iç kontroller: İş süreçlerinin değerlendirilmesi, dökümantasyonu, süreçlerdeki risklerin ve kontrollerin belirlenmesi, kontrollerin incelenmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi, kurum genelinde risklerin yönetimi.

Bilgi işlem yönetimi ve kontrolleri:
• İç denetim, Şirketlere iç denetim fonksiyonu olarak hizmet verilmesi, şirketlerin mevcut iç denetim fonksiyonlarına destek sağlanması, şirketlerin iç denetim fonksiyonlarının iyi uygulamalara göre karşılaştırılarak güçlendirilmesi
• İş sürekliliği ve kriz yönetimi: Şirketlerin simülasyon yoluyla iş sürekliliği planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi, acil durum kurtarma planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri
• Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetler
• Özel inceleme çalışmaları
• Enflasyon muhasebesi ve raporlaması uygulama danışmanlığı
• UFRS, US GAAP, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
• İç kontrol sistem incelemeleri
• Mali analiz ve risk değerlendirmeleri
• Yönetim raporlaması, işletme analizi ve finansal analiz ile ilgili danışmanlık hizmetleri
• Bütçe planlaması ve analiziyle ilgili danışmanlık hizmetleri
• Kurumlara özel muhasebe, finansal raporlama ve denetim ile ilgili eğitim hizmetleri


MALİ DENETİM HİZMETLERİMİZ

Şahsi ve Kurumlarda kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak , fizibilite çalışması yapmak ve :
Muhasebe Denetim
Bilanço Denetimi
Gelir Tablosu denetimi
Vergi Denetimi
Finansal Tabloların Denetimi
Mali Analiz,Muhasebe ve SGK Denetimi

 

Hoşgeldiniz

Resmi Gazete

RG

Bursa İçİn Hava Durumu

Bursa için Hava Durumu.

 

Adres: Ahmet Hamdi Tanpınar Cad. Bölüntü Sok. Göktaş İş Merkezi No:4 K:5 D:12 Osmangazi BURSA / TÜRKİYE (16050)

Telefon: (+90 224) 221 22 73 GSM: (+90 506) 484 43 43   E-Posta:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.